DESPRE NOI
Compania se adreseaza cu precadere clientilor organizationali, carora le ofera servicii de consultanta si intocmire analize de risc la securitatea fizica. Ratiunea pentru care ne-am infiintat o reprezinta prevederile HG 301/2012 privind normele de aplicare a Legii 333/2003 si Instructiunea M.A.I nr. 9 / 2012 conform careia: organele centrale de specialitate ale administratiei publice si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu au obligatia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de lege acestea realizandu-se pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
ANALIZA DE RISC
Ce inseamna Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?
Activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

DA

, toate societatile comerciale sunt obligate  sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica, astfel:

Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatiii.

Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de  01.07.2018.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON.

Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?
Analizele de risc se efectuează de experţi  denumiti evaluatori de risc,  care trebuie sa fie înscrişi în RNERSF ( Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).
Realizarea
Procesul de evaluare se identifică cu paşii din raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitate fizică:

- nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

- amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii (fotografiere şi măsurători topografice);

- analizarea cadrulului organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

- identificarea surselor de risc la securitatea fizică, a zonelor de impact, precum şi consecinţele asupra persoanelor şi activităţii;

- analizarea riscurilor identificate şi estimarea riscurilor la securitatea fizică;

- stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru fiecare unitate în parte;

- estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

- prezentarea concluziilor raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor de securitate fizică;

LEGISLATIE
SERVICII
EVALUARE DE RISC
Este un audit prin care un specialist identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unitate.
PROIECTARE SISTEME DE SECURITATE
Oferim servicii de proiectare sisteme de securitate atat pentru cladiri/spatii noi cat si pentru sisteme ce necesita modernizare sau inlocuire completa. 
PRETURI
Preturile sunt in functie de categoria din care face parte unitatea respective si suprafata desfasurata. Pentru mai multe detalii va rugam sa-ne contactati.
CONTACT
Telefon: +4 0730 606825
Email: office@ccsproiect.ro